Home » Eğitim » Açık Uçlu Sınav

Açık Uçlu Sınav

ÖSYM özellikle son yıllardaki kopya skandallarından sonra bir süredir kurumun birincil amacı olan ölçme ve değerlendirme standardını arttırmak amacıyla imtihan sistemleriyle ilgili bir arayış içerisindeydi. ÖSYM mevzuyla ilgili ilk duyurularını 2013 yılında yapmış, hatta aynı yıl bir deneyim tespit sınavı yapmıştı. ÖSYM’nin bu şekilde bir arayışa girmesini sağlayan başlıca hedeflerinin içinde şunların bulunmuş bulunduğunu düşünmek mümkündür:

Kopyanın önüne geçilmesi,

Cevaplardan, şıklardan giderek soruların çözülmemesi,

Hiç bilinmeyen bir konu hakkında rastgele şık işaretlenmesine engel olunması,

Bazı soru kalıplarının bir tek taktikler vesilesiyle şıkların elenip işaretleme yapılması, aslen açık uçlu sınav herkesin senelerce ilköğretim ortaokul yıllarında yazılı diye tabir ettiğimiz sınavlarda kesinlikle karşımıza çıkan sorular tipleridir. Kısa cevaplı yazılı diye de düşünebilmek mümkündür. Listeleme, boşluk doldurma, açıklaması verilen kavramı bulma ya da kavramı izahat, özelliklerini yazma gibi şeklinde öğrencinin yorumundan ziyade bilgisini kağıda dökmesini isteyen bir yazılı türüdür.sınav, açık uçlu sınav, ösym açık uçlu sınav

Açık Uçlu Sınav Değerlendirmesi

En son açıklanan kaymakamlık adayı sınavının kılavuzu içerisinde bu konuda verilen bilgilere göre cevap verebilmek mümkündür. Her şeyden önce anlaşılıyor ki her sual için önceden belirlenmiş bir cevap anahtarı şeklinde olacaktır. Buradan şu sonucu çıkartabilir ki: sorular çok fazla yorumlamaya dayalı olmayacak ve kısa cevaplı olacaktır. Cevaplar taranacak ve de adaylardan da bağımsız olarak birer numara verilecektir, buradaki amacın değerlendirme yapılırken kişiye bakılırsa muamele ediliyor endişesini bertaraf etmek bulunmuş olduğu düşünülebilmektedir. Verilen cevaplar iki farklı puanlama tarayıcısı tarafınca yanıt anahtarına göre değerlendirilecektir. Eğer bu iki fert aynı soruya farklı puanlar verdiyse 3. bir fert tarafınca soruların yine değerlendirilecek ve bu puan geçerli olacaktır. Daha sonra açık uçlu sınav değerlendirmesi her bir soru için verilen puanlar tek tek toplanıp adayların ham puanı hesaplanacaktır. Kontrol usulü bir imtihan olmadığı için hatanın hakikati götürmesi şeklinde bir net hesabı olmayacaktır. Bu ham puanlar normal KPSS puanlarında yapıldığı şeklinde ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Bundan sonra ki tüm puan hesaplama adımları diğer sınavlar da olduğu şeklinde devam ediyor. Doğrusu maksimum puanı alan 100, averaj 70 olacak şekilde tüm puanlar sıralanmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir